09227879783 با زدن روی شماره تلفن به صورت خودکار با ما تماس بگیرید اصول عیب یابی کابل، آموزش عیب یابی کابل برق، آموزش دستگاه عیب یاب کابل برق، آموزش دستگا های عیب یابی کابل برق – عیب یابی کابل برق 3 78 79 78 0922

تلفن عیب‌ یابی کابل:

3 78 79 78 0922

امروزه با تجهیزات پیشرفته میتوان محل عیب کابل را با دستگاه بر حسب متر تا نقطه معیوب کابل تخمین زد و برای تعیین محل دقیق معیوب کابل با دستگاه عیب یاب نقطه دقیق را تعیین کرد.

برای عیب یابی کابل حداقل 4 دستگاه جداگانه که مکمل یکدیگر هستند استفاده می شود.

09227879783 با زدن روی شماره تلفن به صورت خودکار با ما تماس بگیرید