09227879783 با زدن روی شماره تلفن به صورت خودکار با ما تماس بگیرید تست های پات کابل ،تست سرکابل ،خودرو امداد برق ،شرکت تست کابل ،مسیریابی کابل ،مسیر یاب فیبر نوری ،مسیر یاب شبکه برق – عیب یابی کابل برق 3 78 79 78 0922

تجهیزات عیب یابی کابل برق دارای سیستم پیشرفته ای هستند که با فرکانس های بالا می توانند خرابی کابل را پیدا کنند

خودرو عیب یابی کابل شامل 8 عدد تجهیز مختلف می باشد که بدون هریک از این تجهیزات، عملیات عیب یابی کابل ، انجام پذیر نخواهد بود

از این رو برای پیدا شدن صحیح نقطه عیب کابل می بایست از تجهیزات تخصصی و پیشرفته و بروز این کار استفاده کرد تا ضمن اطمینان از پیدا شدن نقطه عیب کابل، از عدم رسیدن آسیب به سایر تجهیزات و کابل برق مورد نظر اطمینان حاصل نمود

درون خودرو عیب یاب کابل یک مانیتور وجود دارد که می تواند نقطه های آسیب دیدگی کابل را برحسب متراژ نشان دهد

و بوسیله دستگاه نقطه یاب و گوشی گیرنده ، نقطه دقیق با دقت در حد سانتی متر مشخص می شود.

09227879783 با زدن روی شماره تلفن به صورت خودکار با ما تماس بگیرید