برای پیدا کردن قطعی کابل برق می بایست از تجهیزات استاندارد و مجوز دار استفاده شود

بعضا دیده شده که تجهیزات غیر استاندارد و دست ساز با ولتاژ های غیر مجاز به تجهیزات وکابل های برق آسیب جدی رسانده

برای عیب یابی اصولی زیر نظر متخصصین دوره دیده در کشور آلمان و سوئد با تلفن زیر تماس بفرمایید

تلفن جهت عیب یابی کابل : 09039917653