09227879783 با زدن روی شماره تلفن به صورت خودکار با ما تماس بگیرید روش های عیب یابی کابل، روش های عیب یابی کابل برق، روش عیب یابی کابل، روش و اصول عیب یابی کابل – عیب یابی کابل برق 3 78 79 78 0922

تلفن عیب‌ یابی کابل:

3 78 79 78 0922

امروزه با تجهیزات پیشرفته میتوان محل عیب کابل را با دستگاه بر حسب متر تا نقطه معیوب کابل تخمین زد و برای تعیین محل دقیق معیوب کابل با دستگاه عیب یاب نقطه دقیق را تعیین کرد.

برای عیب یابی کابل حداقل 4 دستگاه جداگانه که مکمل یکدیگر هستند استفاده می شود.

09227879783 با زدن روی شماره تلفن به صورت خودکار با ما تماس بگیرید