09227879783 با زدن روی شماره تلفن به صورت خودکار با ما تماس بگیرید سریع ترین گروه عیب یابی کابل – عیب یابی کابل برق 3 78 79 78 0922

تجهیزات عیب یابی کابل برق دارای سیستم پیشرفته ای هستند که با فرکانس های بالا می توانند خرابی کابل را پیدا کنند

خودرو عیب یابی کابل شامل 8 عدد تجهیز مختلف می باشد که بدون هریک از این تجهیزات، عملیات عیب یابی کابل ، انجام پذیر نخواهد بود

از این رو برای پیدا شدن صحیح نقطه عیب کابل می بایست از تجهیزات تخصصی و پیشرفته و بروز این کار استفاده کرد تا ضمن اطمینان از پیدا شدن نقطه عیب کابل، از عدم رسیدن آسیب به سایر تجهیزات و کابل برق مورد نظر اطمینان حاصل نمود

درون خودرو عیب یاب کابل یک مانیتور وجود دارد که می تواند نقطه های آسیب دیدگی کابل را برحسب متراژ نشان دهد

و بوسیله دستگاه نقطه یاب و گوشی گیرنده ، نقطه دقیق با دقت در حد سانتی متر مشخص می شود.

09227879783 با زدن روی شماره تلفن به صورت خودکار با ما تماس بگیرید