تنها شرکت خصوصی عیب یاب کابل های برق زمینی تا سطح 63 کیلوولت و 132 کیلوولت در تهران می باشیم

قیمت مناسب

سرعت و دقت انجام کار

تجهیزات کامل و تخصصی

پرسنل مجرب و آموزش دیده در کشور سوئد